Rozmawiali o współczesnych wyzwaniach dla religii

Rozmawiali o współczesnych wyzwaniach dla religii

XXI wiek stanowi czas ogromnych zmian we współczesnym społeczeństwie. Ciągle łakniemy wiedzy i informacji. Zmieniają się systemy wartości, które są uznawane za nadrzędne. Wiele religii przechodzi swego rodzaju kryzys, związany z coraz częstszym odchodzeniem od wartości, które ze sobą niosą. Problem ten został poruszony podczas konferencji teologicznej Camino 2023 w Łebie, która jest piętnastym z kolei spotkaniem cyklu.

Spotkanie miało miejsce 16 września w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec w Łebie. Temat przewodni konferencji to „Świat w czasie przełomu. Religijne mosty nadziei.” Na to wydarzenie przyjechali teolodzy z całego kraju, aby omówić ważne dla współczesnego świata tematy. Były to między innymi: obawy wobec rozwoju sztucznej inteligencji, poszukiwanie wartości, cechy wspólne różnych wyznań oraz ich zalety i wady oraz wiele innych tematów. Głos zabrało ponad dziesięciu naukowców i byli wśród nich zarówno księża katoliccy, jak i świeccy teolodzy. Nie zabrakło także przedstawicieli religii muzułmańskich, prawosławia, grekokatolicyzmu, a także obecny był znawca religii judaistycznych.

Program zawierał dziesięć odrębnych wykładów, z których każdy trwał około 20 minut i dotyczył innego tematu, który w jakiś sposób wpisywał się w główny wątek wydarzenia, czyli religie jako mosty nadziei dla ludzi. – Przede wszystkim chcemy pokazać, że każdy człowiek posiada pewne wartości, które są jego sposobem na odnalezienie w sobie sposobu na dobre przeżycie życia – mówi prowadzący konferencję, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ksiądz profesor Henryk Skorowski. – Nie chcemy omawiać tutaj każdej religii i każdego wyznania z osobna. Chcemy się skupić na tym, że każde z nich niesie również pewne wartości, które są wspólne nie tylko dla każdej religii, ale dla każdego człowieka. Nie chcemy się skupiać na tym, co nas dzieli, bo jest tego sporo. Chcemy dostrzec to, co nas łączy i dać do zrozumienia, że posiadanie różnych poglądów na tę samą sprawę jest piękne, pod warunkiem, że szanujemy siebie nawzajem.

Poruszane były także tematu, budzące obawy wśród wielu osób. Problematyka sztucznej inteligencji oraz obawy, które są z nią związane, czy zmiany społeczne, które postępują w wielu krajach na świecie. Poza tymi tematami, poruszonych zostało również wiele innych.

Po wykładach miała miejsce debata, podczas której uczestnicy mogli zadawać pytania wykładowcom oraz żywo dyskutować na poruszane tematy. Całość wydarzenia prowadził i moderował ks. prof. Henryk Skorowski.

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Rodziny Kolpig we współpracy z Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz z Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytetu KSW.

Tekst: Kacper Konopiński

Czekamy na Twój komentarz


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *